You are here:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Volkswagen će proizvoditi samo električne automobile

Njemački proizvođač automobila Volkswagen (VW) najavio je da će prestati sa razvojem vozila sa pogonom na gas i da će pažnju usmjeriti na motore sa električnim pogonom.

Direktor Volkswagenovog ogranka za razvoj Frank Welsch rekao je da je prošle godine širom svijeta prodato samo 110 hiljada automobila sa pogonom na prirodni gas, što je nedovoljno da se opravda dalja investicija.

“Proizvodnja postojećih modela sa pogonom na alternativne izvore energije neće odmah biti obustavljena, ali neće biti proizvodnje novih”, kazao je Welsch.

Prema njegovim riječima, odustajanje od motora na prirodni gas omogućiće automobilskom gigantu da pažnju usmjeri na električna vozila.